Status: Completed

Server time: 21.05.2024 05:57

Tender card #15028
Riadená vinifikácia

Information

ID of tender
55380
Name of content of tender
Riadená vinifikácia
Tender ref. no.
15028
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Riadená vinifikácia

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2024 12:00:00
Planned opening of bids
19.04.2024 13:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
22.04.2024 12:00:00
Planned opening of bids
22.04.2024 13:00:00
Lehota na predkladanie ponúk
24.04.2024 14:00:00
Planned opening of bids
24.04.2024 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
VINKOVA, s.r.o.
Address
Tehelná 13
Pezinok
90201, Slovak republic
Process supervisor
Roman Košťál
vinkova@vinkova.sk
+421 910497735

Documents