Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:21

Tender card #S/07664/OVO/2024
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu

Information

ID of tender
55731
Name of content of tender
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu
Tender ref. no.
S/07664/OVO/2024
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 83/2024 - 29.04.2024 po ozn. 11527 - MST
EU journal ref. no.
č. 83/2024 pod ozn. č. 249065-2024 zo dňa 26.04.2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
11 531 138,38 EUR
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
33182240-3 - Parts and accessories for pacemakers
33140000-3 - Medical consumables
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a prílohách k súťažným podkladom.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.07.2024 09:00:00
Planned opening of bids
04.07.2024 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents

Časť č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na intravazálne roztrhateľné zavádzače bez hemostatického uzáveru pre štandardné účely zavádzania kardiostimulačných elektród

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 229,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141240-4 - Catheter accessories
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na operačné sety používané pri implantácii trvalého a dočasného kardiostimulátora, kardioverter – defibrilátora a slučkového rekord

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
563 822,49 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom EnSite Precisio

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4 631 512,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 7F ovládateľné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sinu, s dĺžkou 90

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
10 162,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na multipolárne (10 polárne) 5F fixné mapovacie katétre určené pre mapovanie pravej predsiene a koronárneho sínusu, s použiteľnou d

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 150,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 6 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu kompatibilné s 3D mapovacím systémom Carto

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 915 906,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 7 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov, s Pt-Ir elektró

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
314 091,18 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 8 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektrofyziologické katétre pre diagnostiku a liečbu porúch srdcového rytmu so špeciálnou konštrukciou katétrov zabezpečujúcou d

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
239 310,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 9 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektródy pre dočasnú kardiostimuláciu s nafukovacím balónikom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 450,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182240-3 - Parts and accessories for pacemakers
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 10 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kryoablačné balónikové a mapovacie katétre všetkých polomerov pre cirkulárnu kryoabláciu s cieľom izolácie pulmonálnych žíl (vr

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
769 012,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 11 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na kvadripolárne termosenzorové preplachové ablačné katétre v rôznych zakriveniach vrátane katétrov s rýchlym chladením vďaka použ

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
6 529,15 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 12 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné multipolárne diagnostické katétre s rotačne symetrickou rukoväťou a s ovládaním push-pull, ovládateľné termosenzoro

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
103 706,89 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
33141240-4 - Catheter accessories
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 13 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na bioptonické kliešte umožňujúce biopsiu myokardu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 589,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 14 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na ovládateľné katétre umožňujúce intrakardiálnu echokardiografiu kompatibilné s echokardiografickým prístrojom zn. Siemens

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
240 000,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 15 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na elektroporačný elektrofyziologický set

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
2 681 665,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33141200-2 - Catheters
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement