Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:31

DPS tender card #1005/2024
Nákup kameniva - časť B (s dopravou) - výzva č. 7/2024

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
56168
Name of content of tender
Nákup kameniva - časť B (s dopravou) - výzva č. 7/2024
Tender ref. no.
1005/2024
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
95 828,66 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kameniva s dopravou pre OZ lesnej techniky.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: Prestavba zvážnice Zákruty smerom na OM Riza (GPS súradnice: 48.659459, 20.699245).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2024 09:00:00
Planned opening of bids
21.05.2024 09:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents