Status: Ongoing

Server time: 24.10.2020 10:29

Tender card #3613/2019
Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad Hronom - časť elektroinštalácia

Information

ID of tender
5648
Name of content of tender
Rekonštrukcia objektu Domu smútku v Žiari nad Hronom - časť elektroinštalácia
Tender ref. no.
3613/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 343,31 EUR
Main CPV
45311200-2 - Electrical fitting work
Further CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia prác súvisiacich s rekonštrukciou elektrokúrenia a osvetlenia v objekte Dom smútku v Žiari nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a to v súlade v súčasnosti s platnými STN a predpismi (v náväznosti na skutkový stav). Dielo bude realizované v súlade s projektovou dokumentáciou.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.11.2019 14:00:00
Planned opening of bids
27.11.2019 14:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents