Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:03

Tender card #S/10676/OVO/2024
Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3

Information

ID of tender
56528
Name of content of tender
Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3
Tender ref. no.
S/10676/OVO/2024
Public tender journal ref. no.
Vestník VO č. 100/2024 pod ozn. 13363 - MST zo dňa 24.05.2024
EU journal ref. no.
99/2024 pod ozn. 304327-2024 zo dňa 23.05.2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
604 177,50 EUR
Main CPV
33186000-7 - Extracorporeal circulatory unit
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že v predchádzajúcej verejnej súťaži, ktorá bola rozdelená na časti nebola verejnému obstarávateľovi v časti 3 predložená ponuka, preto túto časť vyhlasuje ako samostatnú zákazku postupom verejnej súťaže.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stručný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.06.2024 09:00:00
Planned opening of bids
24.06.2024 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Magdaléna Suchá
msucha@vusch.sk
+421 557891626
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9391?cHash=482e58adeee6b376fdd47e021742ed78

Documents