Status: Ongoing

Server time: 13.07.2024 21:37

Tender card #S/06734/OVO/2024
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne

Information

ID of tender
56700
Name of content of tender
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne
Tender ref. no.
S/06734/OVO/2024
Public tender journal ref. no.
Vestník VO č. 106/2024 pod ozn. 13997-MST zo dňa 03.06.2024
EU journal ref. no.
105/2024 pod ozn. 323515-2024 zo dňa 31.05.2024
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
5 279 173,36 EUR
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne. Aortálne alebo mitrálne chlopne sú určené ako náhrada chlopne u pacientov s poškodenou alebo inak nesprávne fungujúcou aortálnou alebo mitrálnou srdcovou chlopňou. Môžu sa tiež použiť ako náhrada predchádzajúcej už implantovanej protetickej srdcovej chlopne.
Podrobnejšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2024 09:00:00
Planned opening of bids
01.07.2024 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Magdaléna Suchá
msucha@vusch.sk
+421 557891626
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/9391?cHash=482e58adeee6b376fdd47e021742ed78

Documents

Časť č. 1- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
502 282,60 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
47 109,16 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
42 078,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
430 306,50 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 140 216,20 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 6- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 6

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
59 868,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 7- špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 7

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
130 295,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 8 - špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 8

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 330,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 9 - špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 9

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
93 240,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 10 - špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 10

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
525 177,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 11 - špeciálny zdravotnícky materiál pre krdiochirurgiu skupiny 11

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
297 270,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33182220-7 - Cardiac valve
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
Framework Agreement