Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:38

Tender card #18/2019
Obstaranie učebného vybavenie pre SOŠ remesiel a služieb Poprad

Information

ID of tender
5672
Name of content of tender
Obstaranie učebného vybavenie pre SOŠ remesiel a služieb Poprad
Tender ref. no.
18/2019
Public tender journal ref. no.
34357 - WYT, Vestník č. 243/2019 - 28.11.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
79 513,62 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmet obstarávania je rozdelený na 2 časti:
Časť 1: Obstaranie výrobných strojov – CNC obrábacie centrum
Časť 2: Obstaranie učebných pomôcok – náradie
Bližšia špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2019 09:00:00
Planned opening of bids
09.12.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola
Address
Okružná 761/25
Poprad
058 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/12127

Documents

Obstaranie výrobných strojov – CNC obrábacie centrum

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
64 080,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Obstaranie učebných pomôcok – náradie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
15 433,62 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract