Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 23:24

Tender card #3642/2019
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy

Information

ID of tender
5681
Name of content of tender
Servisné služby v rozsahu podpory a údržby informačného systému samosprávy
Tender ref. no.
3642/2019
Public tender journal ref. no.
34278 - WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
145 000,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, vrátane integračného rozhrania v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta Žiar nad Hronom a NASES a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie prevádzkovaných systémov v nasledujúcich rokoch v nasledovnom členení:
• Údržba dodaného licenčného softvéru („LSW“)
• Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru („ASW“)
• Upgrade – technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta
• Hot – line podpora
• Riadenie projektu
• Technická podpora
• Metodická podpora
• Školenia/metodické dni
• Bezpečnostná politika

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2019 10:00:00
Planned opening of bids
20.12.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents