Status: Ongoing

Server time: 02.10.2023 22:57

Tender card #SUSR_J_2020
Jednotný informačný systém štatistických údajov

Information

ID of tender
5682
Name of content of tender
Jednotný informačný systém štatistických údajov
Tender ref. no.
SUSR_J_2020
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 19/2020 zn. 4561 - MSS zo dňa 28.01.2020
EU journal ref. no.
2020/S 018-039515
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 265 000,00 EUR
Main CPV
72000000-5 - IT services: consulting, software development, Internet and support
Further CPV
72212100-0 - Industry specific software development services
72250000-2 - System and support services
72267000-4 - Software maintenance and repair services
72268000-1 - Software supply services
72310000-1 - Data-processing services
72200000-7 - Software programming and consultancy services
72212000-4 - Programming services of application software
48810000-9 - Information systems
72240000-9 - Systems analysis and programming services
72230000-6 - Custom software development services
72261000-2 - Software support services
72212211-1 - Platform interconnectivity software development services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v súvislosti s kompletizáciou reformy v oblasti úpravy a harmonizácie zberu štatistických údajov vo VS. Zavedením IT nástroja bude zabezpečené zníženie administratívnej záťaže respondentov. Zároveň je predmetom dobudovanie Informačného systému ISVS_411 v podmienkach Národného štatistického systému Slovenskej republiky, z čoho je jasné, že nie je možné využiť iný postup pri realizácií projektu. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie udržateľnosti projektu vytvorením adekvátnych prevádzkových podmienok Jednotného informačného systému štatistických údajov, vrátane zabezpečenia podmienok pre možný rozvoj jeho funkcionalít na obdobie 60 mesiacov po uvedení systému do produktívnej prevádzky.
Jedným zo základných cieľov realizácie tohto projektu je vytvorenie nástroja, ktorým sa zefektívni koordinácia procesov NŠS (Národný štatistický systém), pričom jedným z nástrojov na plnenie koordinačnej role ŠÚ SR je aplikácia Kódexu postupov pre európsku štatistiku (ďalej len Kódex postupov). Cieľom tohto Kódexu postupov je zabezpečiť dôveru verejnosti v európsku štatistiku stanovením, ako sa má európska štatistika rozvíjať, tvoriť a šíriť v súlade so štatistickými zásadami uvedenými v článku 2 Nariadenia. Aby bolo možné celý proces podporiť, je potrebné vybudovať informačný systém, ktorý podporí nasledovné procesy: plánovanie, produkcia, šírenie a podpora.
Predmetom zákazky je aj poskytovanie služieb údržby a podpory prevádzky a rozvoj diela.
Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2020 10:00:00
Planned opening of bids
20.03.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Address
Miletičova 3 3
Bratislava - mestská časť Ružinov
82467, Slovak republic
Process supervisor
Petra Szőkeová
petra.szokeova@statistics.sk
+421 250236352
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/674

Documents