Status: Completed

Server time: 08.07.2020 17:06

Tender card #108/2017
Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce Lubeník

Information

ID of tender
57
Name of content of tender
Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce Lubeník
Tender ref. no.
108/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
41 000,00 EUR
Main CPV
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
Further CPV
45311200-2 - Electrical fitting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky s názvom „Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov obce Lubeník“ je na základe Svetelno-technickej štúdie, vypracovanej dodávateľom, komplexná rekonštrukcia svetelných zdrojov a výmeny svetelných telies budovách obce Lubeník.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
27.03.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Lubeník
Address
Lubeník 222
Lubeník
049 18, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Imrich Vozár
imrich.vozar@elauk.sk
+421 948700620

Documents