Status: Ongoing

Server time: 30.11.2023 21:15

Tender card #02/2019-VnT/N
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou

Information

ID of tender
5725
Name of content of tender
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou
Tender ref. no.
02/2019-VnT/N
Public tender journal ref. no.
34881 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 235-575276
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
585 982,44 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na šestnásť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:

Časť A: ZŠ Bernolákova ulica 1061
Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061
Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica 1061
Časť A3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Bernolákova ulica 1061

Časť B: ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827
Časť B1: Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827
Časť B2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827
Časť B3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827

Časť C: ZŠ Sídlisko II. 1336
Časť C1: Didaktické pomôcky - ZŠ Sídlisko II. 1336
Časť C2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Sídlisko II. 1336
Časť C3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Sídlisko II. 1336

Časť D: ZŠ Kukučínova ulica 106
Časť D1: Didaktické pomôcky - ZŠ Kukučínova ulica 106
Časť D2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Kukučínova ulica 106
Časť D3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Kukučínova ulica 106
Časť D4: Didaktické pomôcky – knižničný fond - ZŠ Kukučínova ulica 106

Časť E: ZŠ Juh 1054
Časť E1: Didaktické pomôcky - ZŠ Juh 1054
Časť E2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Juh 1054
Časť E3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Juh 1054

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.01.2020 09:00:00
Planned opening of bids
16.01.2020 09:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Vranov nad Topľou
Address
Dr. C. Daxnera 87/1
Vranov nad Topľou
09316, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Zuzana Zemčáková
mvnt.zemcakova@arrpsk.sk
+421 905298434
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6463

Documents

Časť A1: Didaktické pomôcky - ZŠ Bernolákova ulica 1061

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
74 453,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Bernolákova ulica 1061

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 522,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť A3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Bernolákova ulica 1061

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
38 944,98 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B1: Didaktické pomôcky - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
57 812,03 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
13 688,46 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť B3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Nám. Jána Pavla II. 827

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 972,96 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C1: Didaktické pomôcky - ZŠ Sídlisko II. 1336

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
83 404,92 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Sídlisko II. 1336

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
11 690,61 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť C3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Sídlisko II. 1336

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35 806,80 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D1: Didaktické pomôcky - ZŠ Kukučínova ulica 106

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
31 979,47 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Kukučínova ulica 106

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
30 919,67 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Kukučínova ulica 106

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
22 986,95 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract

Časť D4: Didaktické pomôcky – knižničný fond - ZŠ Kukučínova ulica 106

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24 304,25 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
22111000-1 - School books
Outcome of tender
One-off Contract

Časť E1: Didaktické pomôcky - ZŠ Juh 1054

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
77 243,65 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť E2: Technické a technologické vybavenie- IKT - ZŠ Juh 1054

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 582,47 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť E3: Interiérové vybavenie – nábytok - ZŠ Juh 1054

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
36 669,90 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39160000-1 - School furniture
Outcome of tender
One-off Contract