Status: Ongoing

Server time: 21.07.2024 06:08

DPS tender card #1303/2024/ODDVO-002
Preprava žiakov na exkurzie – Výzva č. 2

Information

ID of tender
57283
Name of content of tender
Preprava žiakov na exkurzie – Výzva č. 2
Tender ref. no.
1303/2024/ODDVO-002
Public tender journal ref. no.
Vestník verejného obstarávania č. 55/2024 dňa 15.03.2024 pod značkou oznámenia 8554 - MUS
EU journal ref. no.
Úradný vestník EÚ č. S 54 dňa 18.03.2024, pod č. oznámenia 157618-2024
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Main CPV
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
Further CPV
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb, konkrétne ide o poskytnutie služieb príležitostnej autobusovej dopravy pre potreby verejného obstarávateľa za účelom vykonania exkurzií pre žiakov základnej školy.

Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti nasledovným spôsobom:
• Časť predmetu zákazky č. 1 – Exkurzia č. 1 – ZH - Kremnica
• Časť predmetu zákazky č. 2 – Exkurzia č. 2 – Selce - BB
• Časť predmetu zákazky č. 3 – Exkurzia č. 3 – Ľubietová - BB

Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti, záujemci môžu predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí, čiže počet častí, na ktoré je možné predložiť ponuku nie je obmedzený.
Podrobný opis predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohách týchto súťažných dokladov (ďalej aj ako „SP“), najmä v prílohe č. 1 a-c SP - Opis jednotlivých častí predmetu zákazky.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.06.2024 09:00:00
Planned opening of bids
19.06.2024 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Zuzana Šimková
zuzana.simkova@bbsk.sk
+421 940636723

Documents

Časť predmetu zákazky č. 1 – Exkurzia č. 1 – ZH - Kremnica

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
Further CPV
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 2 – Exkurzia č. 2 – Selce - BB

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
Further CPV
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť predmetu zákazky č. 3 – Exkurzia č. 3 – Ľubietová - BB

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
60140000-1 - Non-scheduled passenger transport
Further CPV
60130000-8 - Special-purpose road passenger-transport services
Outcome of tender
One-off Contract