Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 03:14

Tender card #NTS-3-2019-NZ-VS
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov

Information

ID of tender
5746
Name of content of tender
Kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov
Tender ref. no.
NTS-3-2019-NZ-VS
Public tender journal ref. no.
34736 - MST, VVO č. 247/2019 zo dňa 04.12.2019
EU journal ref. no.
2019/S 233-570931
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 900 000,000000 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33141300-3 - Venepuncture, blood sampling devices
33140000-3 - Medical consumables
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ zverejní spolu so súťažnými podkladmi a zadávacou dokumentáciou.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa aferetických separátorov plazmy a spotrebného materiálu pre odber plazmy od darcov.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov aferetických separátorov plazmy,
uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády
Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä:
-Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
-Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov,
-Nariadenie vlády SR č. 582/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.01.2020 11:00:00
Planned opening of bids
17.01.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná transfúzna služba SR
Address
Ďumbierska 3/L
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83101, Slovak republic
Process supervisor
Peter Butaš
peter.butas@ntssr.sk
+421 910832475

Documents