Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 00:00

Tender card #08716/2019/ODDVO
Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK

Information

ID of tender
5761
Name of content of tender
Projektová príprava k obnove a rekonštrukcii mostov BBSK
Tender ref. no.
08716/2019/ODDVO
Public tender journal ref. no.
35356 - MSS Vestník č. 255/2019 - 16.12.2019
EU journal ref. no.
2019/S 241-591889
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
415 000,00 EUR
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71310000-4 - Consultative engineering and construction services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - Rekonštrukcia a obnova mostov a úsekov ciest s plynulým napojením
mostných objektov na existujúce komunikácie. Účelom stavieb je zvýšenie únosnosti mostných objektov, zlepšenie
stavebno-technického stavu mostov so zvýšením bezpečnosti na ceste a plynulosti cestnej premávky a zlepšenie
podmienok pre cestnú hromadnú dopravu a chodcov.

Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever
Miesto stavieb: Čierny Balog Dobroč, Oravce, Rakytovce, Kalinka, Železná Breznica, Breziny, Banská Hodruša, Kremnické
Bane
Katastrálne územie: Čierny Balog, Oravce, Rakytovce, Kalinka, Železná Breznica, Breziny, Banská Hodruša, Kremnické Bane
Okres: BR, BB, DT, ZV, ZH, ZC

Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh
Miesto stavieb: Kráľovce - Krnišov, Čeláre, Mučín, Veľká Suchá, Abovce
Katastrálne územie: Kráľovce, Krnišov, Čeláre, Mučín, Hrnčiarska Ves, Abovce
Okres: KA, VK, LC, PT, RS

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.01.2020 09:00:00
Planned opening of bids
23.01.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martin Daniš
martin.danis@bbsk.sk

Documents

Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
202 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71310000-4 - Consultative engineering and construction services
Outcome of tender
One-off Contract

Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Juh

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
212 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
71320000-7 - Engineering design services
Further CPV
71310000-4 - Consultative engineering and construction services
Outcome of tender
One-off Contract