Status: Ongoing

Server time: 30.11.2023 22:08

Tender card #S16228-2019-OZZ
Tvorba a zavedenie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní

Information

ID of tender
5928
Name of content of tender
Tvorba a zavedenie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní
Tender ref. no.
S16228-2019-OZZ
Public tender journal ref. no.
35761-MSS
EU journal ref. no.
2019/S 245-603383
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
750 000,00 EUR
Main CPV
72222300-0 - Information technology services
Further CPV
72267100-0 - Maintenance of information technology software
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti vzhľadom na povahu predmetu zákazky, ktorým je vytvorenie a dodanie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a nie je možné, aby tieto služby poskytovali rôzni poskytovatelia, lebo ide o jeden funkčný celok predmetu zákazky. Na trhu aktuálne pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a ktoré sú prevažne malými alebo strednými podnikmi. Na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku. V zmysle uvedeného, by bolo rozdelenie zákazky na časti pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní / diela na mieru podľa požiadavky verejného obstarávateľa vrátane vytvorenia dátovej/obsahovej platformy do Portálu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní a spravovania a využitia dátového obsahu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
31.01.2020 11:00:00

Promoter

Subject's name
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Address
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Martina Várošová
martina.varosova@health.gov.sk
+421 259373326

Documents