Status: Ongoing

Server time: 28.09.2023 15:46

Tender card #TSK25
"Vybudovanie nového urgentného príjmu"

Information

ID of tender
5950
Name of content of tender
"Vybudovanie nového urgentného príjmu"
Tender ref. no.
TSK25
Public tender journal ref. no.
35522-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 378 419,16 EUR
Main CPV
45215100-8 - Construction work for buildings relating to health
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vybudovanie nového urgentného príjmu v NsP Prievidza. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2020 08:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
14.07.2020 09:15:00

Centralised procurement

Subject's name
Trenčiansky samosprávny kraj
Address
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Documents