Status: Ongoing

Server time: 01.04.2020 03:45

Tender card #07736/2019/ODDVO
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet

Information

ID of tender
6140
Name of content of tender
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet
Tender ref. no.
07736/2019/ODDVO
Public tender journal ref. no.
3306-MST zo dňa 23.01.2020
EU journal ref. no.
2020/S 015-030147 zo dňa 22.01.2020
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
840 000,000 EUR
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Further CPV
09132100-4 - Unleaded petrol
30163100-0 - Agency fuel cards
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (motorová nafta a bezolovnatý automobilový benzín s oktánovým číslom minimálne 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov nachádzajúcich sa v mieste sídla stredísk verejného obstarávateľa, alebo v maximálnej vzdialenosti do 12 cestných kilometrov od stredísk verejného obstarávateľa, vrátane bezplatného vystavenia a dodania palivových kariet. Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých tovarov), tvorí časť B Súťažných podkladov.
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:

- č. 1 - Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet – Strediská Slovenské Kľačany a Čebovce,

- č. 2 - Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet – ostatné strediská.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2020 09:00:00
Planned opening of bids
17.02.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Address
Majerská cesta 94
Banská Bystrica
97496, Slovak republic
Process supervisor
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@bbsk.sk
+421 484325644
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/10066

Documents

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet – Strediská Slovenské Kľačany a Čebovce

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
236 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Further CPV
09132100-4 - Unleaded petrol
30163100-0 - Agency fuel cards
Outcome of tender
Framework Agreement

Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet – ostatné strediská

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
604 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Further CPV
09132100-4 - Unleaded petrol
30163100-0 - Agency fuel cards
Outcome of tender
Framework Agreement