Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 00:24

Tender card #6591-MST
Kamenivo, dieľčia súťaž na OZ Smolenice, 16. kolo

Information

ID of tender
6220
Name of content of tender
Kamenivo, dieľčia súťaž na OZ Smolenice, 16. kolo
Tender ref. no.
6591-MST
Public tender journal ref. no.
67/2016
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
14210000-6 - Gravel, sand, crushed stone and aggregates
Further CPV
14212300-3 - Broken and crushed stone
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Dodávka kameniva rôznej frakcie bez dopravy na miesto podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Ponuka bude obsahovať jednotkové ceny v EUR/t pre vybrané frakcie v požadovaných množstvách.
Ponuka sa predkladá pre jednu, niekoľko alebo všetky požadované frakcie kameniva.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Ponuky na dieľčiu súťaž môžu predkladať iba úspešní uchádzači/predávajúci, ktorí majú uzatvorenú RD na dodávku kameniva s kupujúcim LESY Slovenskej republiky š.p.
Roman Bartoš AUTODOPRAVA RD CRZ 4918/2016/LSR
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. RD CRZ 4921/2016/LSR
SLOVSKAL, s.r.o. RD CRZ 4924/2016/LSR
KAMEŇOLOMY, s.r.o. RD CRZ 4929/2016/LSR
KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. RD CRZ 4935/2016/LSR
ASOS, s.r.o. RD CRZ 4938/2016/LSR
SKLÁDKY a ODPADY, s.r.o. RD CRZ 4949/2016/LSR
Tradestone Slovakia, s.r.o. RD CRZ 4950/2016/LSR

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Smolenice
Address
Trnavská 12
Smolenice
919 04, Slovak republic
Process supervisor
Peter Janiga
peter.janiga@lesy.sk
+421 918335884

Documents