Status: Ongoing

Server time: 27.10.2020 04:11

Tender card #2020/113/RÚP–MUZB
Záchytné parkoviště u dopravního terminálu v Zábřehu

Information

ID of tender
6307
Name of content of tender
Záchytné parkoviště u dopravního terminálu v Zábřehu
Tender ref. no.
2020/113/RÚP–MUZB
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
11 207 985,40 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě parkoviště P+R a rekonstrukci stávající komunikace.

Brief description of tender or procurement

Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách a spočívá ve výstavbě parkoviště P+R a rekonstrukci stávající komunikace ve městě Zábřeh na Moravě. Přídavné parkoviště je navrženo na ploše nezastavěného pozemku města. Parkoviště má kapacitu 95 příčných parkovacích stání, z toho 5 stání je určeno pro osoby ZTP. Navržena jsou také 4 parkovací stání pro motocykly. Dále je navržena obnova krytu a rozšíření stávající komunikace z důvodu realizace odbočovacího pruhu na navrhované parkoviště. Předmětem je rovněž výstavba chodníku o šířce 3 m, který propojí parkoviště s vlakovým nádražím. Podél chodníku je navržen kolostav o kapacitě 31 stání pro jízdní kola.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
20.02.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Pavla Matějková
p.matejkova@pmadvisory.cz
+420 608162848
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

Documents