Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 15:50

Tender card #R1-9/24/2020
Komplexná rekonštrukcia vzduchotechnických zariadení kuchynských priestorov nemocnice

Information

ID of tender
6364
Name of content of tender
Komplexná rekonštrukcia vzduchotechnických zariadení kuchynských priestorov nemocnice
Tender ref. no.
R1-9/24/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
171 620,71 EUR
Main CPV
45331200-8 - Ventilation and air-conditioning installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia vzduchotechnických zariadení kuchynských priestorov nemocnice v ŠGN Podunajské Biskupice:
Demontáž pôvodnej vzduchotechnickej jednotky, umiestnenej na streche budovy kuchyne a jej nahradenie novou vzduchotechnickou jednotkou s vlastnou kondenzačnou jednotkou s rekuperácoiu; demontáž pôvodného vzduchotechnického potrubia a jeho nahradenie novým izolovaným potrubím s digestormi na odvetrávanie vodných par a pachov v zariadení kuchyne; napojenie zariadenia do elektrickej siete, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy a vypracovanie projektovej dokumentácie

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2020 10:00:00
Planned opening of bids
10.02.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Veronika Kopčoková
veronika.kopcokova@unb.sk
+421 903144394

Documents