Status: Ongoing

Server time: 05.12.2020 00:22

Tender card #NIN-9-20-PŘ-Hý
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru

Information

ID of tender
6460
Name of content of tender
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Tender ref. no.
NIN-9-20-PŘ-Hý
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ08 - Moravskoslezsko
Content of tender

PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DSP + DPS) pro stavbu „Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ (dále jen simulátoru), v objektu Budova – podúrovňový soustruh, v Areálu tramvaje Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
20.02.2020 10:00:00
Bid validity period
21.05.2020

Public Promoter

Subject's name
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Address
Poděbradova 494/2
Ostrava
702 00, Czech Republic
Process supervisor
Ing. David Hýža
david.hyza@dpo.cz
+420 597401042
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.