Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 17:05

Tender card #S/21838/OVO/2019
Pláš operačný

Information

ID of tender
6483
Name of content of tender
Pláš operačný
Tender ref. no.
S/21838/OVO/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
69 489,90 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stručný opis obstarávania je uvedený v Prílohe č. 2 - „Špecifikácia predmetu zákazky“.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2020 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 556117113

Documents