Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 01:24

Tender card #2435/2017
Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom

Information

ID of tender
65
Name of content of tender
Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom
Tender ref. no.
2435/2017
Public tender journal ref. no.
04448-MSS
EU journal ref. no.
126268-2017
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
51 000,00 EUR
Main CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela s názvom „Realizačná projektová dokumentácia objektu Mestskej plavárne v Žiari nad Hronom.“ Výsledkom verejného obstarávania bude výber projektovej organizácie pre zabezpečenie predprojektových prác - geodetického zmerania, vypracovanie realizačného projektu a vykonávanie autorského dozoru investičnej akcie zameranej na rekonštrukciu a modernizáciu krytej plavárne v Žiari nad Hronom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
09.05.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents