Status: Ongoing

Server time: 01.02.2023 16:58

Tender card #1381/2020/420
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2020 – 2022 Beňušská

Information

ID of tender
6512
Name of content of tender
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš LS Beňuš na roky 2020 – 2022 Beňušská
Tender ref. no.
1381/2020/420
Public tender journal ref. no.
09719-MSS
EU journal ref. no.
2020/S 031-072596
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
710 168,00 EUR
Main CPV
77210000-5 - Logging services
Further CPV
77200000-2 - Forestry services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Uvedené VO bolo vyhlásené v roku 2019 ako súčasť veľkého VO na LS Beňuš. Uvedené VO bolo delené na 6 častí. Bola podpísaná RD na všetkých častiach. Na jednej z týchto 6 častí dodávateľ odstúpil od RD a z toho dôvodu sme nútený vyhlasovať na jednej z týchto častí samostatné VO.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.03.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
30.03.2020 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dušan Hancko, PhD.
dusan.hancko@lesy.sk
+421 908444744

Documents