Status: Completed

Server time: 01.10.2020 18:47

Tender card #264/2020
Papierové kotúče do automatov cestových lístkov

Information

ID of tender
6521
Name of content of tender
Papierové kotúče do automatov cestových lístkov
Tender ref. no.
264/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
19 000,00 EUR
Main CPV
34980000-0 - Transport tickets / MA12-7 - For urban transport
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je papierový kotúč, ktorý slúži na vyhotovenie samotného cestovného lístka, ktorý je po potlači automatom vydaný/predaný koncovému spotrebiteľovi/cestujúcemu k použitiu v MHD.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
26.02.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Address
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovak republic
Process supervisor
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Documents