Status: Completed

Server time: 21.10.2020 21:31

Tender card #2020/234/RÚP-MUZB
Rekonstrukce části ulice Malá strana

Information

ID of tender
6538
Name of content of tender
Rekonstrukce části ulice Malá strana
Tender ref. no.
2020/234/RÚP-MUZB
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
8 215 301,42 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci ulice Malá strana.

Brief description of tender or procurement

Předmět stavebních prací je blíže specifikován v projektové dokumentaci, ve smlouvě o dílo a v jejích přílohách a spočívá v rekonstrukci ulice Malá strana. Začátek trasy bude na ulici Morávkova, v místě napojení ulice Malá strana dále od centra. Konec trasy bude na ulici Morávkova u domu č.p. 7. Provoz na prostranství před koncem úseku bude usměrněn stavebními úpravami. Povrch komunikace bude asfaltobetonový. Předpokladem realizace je kvalitní zhutnění pláně. Vzhledem k blízkosti zdi a sítí se doporučuje použít hutnění s oscilací. Odvedení dešťových vod bude zajišťovat podélný a příčný sklon vozovky. Voda bude podél obrubníků odváděna do uličních vpustí a následně do kanalizace. Pláň je odvodněna sklonem 3 % do podélných trativodů zaústěných do vpustí. Budou výškově upraveny vpusti realizované v rámci kanalizace a osazeny nové uliční vpusti, napojené na novou kanalizaci přípojkou DN150.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
05.03.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Pavla Matějková
p.matejkova@pmadvisory.cz
+420 608162848
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

Documents