Status: Completed

Server time: 01.10.2020 18:02

Tender card #ID 483/2019
Dodanie technológie do školskej jedálne - SOŠ HSaO, Zvolen

Information

ID of tender
6541
Name of content of tender
Dodanie technológie do školskej jedálne - SOŠ HSaO, Zvolen
Tender ref. no.
ID 483/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
69 754,40 EUR
Main CPV
39314000-6 - Industrial kitchen equipment
Further CPV
39220000-0 - Kitchen equipment, household and domestic items and catering supplies
39141000-2 - Kitchen furniture and equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – nového a nepoužitého technického zariadenia do školskej jedálne Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovarov, vrátane dopravy na miesto plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), montáže, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku a vrátane nákladov na materiál, dopravu. Montážou sa rozumie pripojenie zariadenia na pripravený elektrický vývod cez vypínač umiestený na stene, plynový vývod cez guľový ventil a vodovodný vývod cez vodovodný ventil. Predmetom zákazky je aj montáž strojov uvedených v prílohe č. 5 zmluvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu (Zvolen)
Address
Jabloňová 1351
Zvolen
960 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 484325133

Documents