Status: Ongoing

Server time: 21.02.2020 15:38

Tender card #ol/2020/1
Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov základných škôl 2020.

Messages