Status: Ongoing

Server time: 28.05.2023 23:49

Tender card #5884/2020
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce

Information

ID of tender
6581
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce
Tender ref. no.
5884/2020
Public tender journal ref. no.
9863 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
656 842,37 EUR
Main CPV
45213150-9 - Office block construction work
Further CPV
45443000-4 - Facade work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45261410-1 - Roof insulation work
45261200-6 - Roof-covering and roof-painting work
45310000-3 - Electrical installation work
45331100-7 - Central-heating installation work
44221200-7 - Doors
44112200-0 - Floor coverings
44411000-4 - Sanitary ware
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce, a to: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou a bezprostredne súvisiace opravy. Predmetom zákazky sú aj následné stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach pozostávajúce z výmeny podláh, interiérových dverí, sanity a pod.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
Projektová dokumentácia
Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.03.2020 09:00:00
Planned opening of bids
20.03.2020 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Zlaté Moravce
Address
1. mája 2
Zlaté Moravce
953 01, Slovak republic
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4431

Documents