Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:01

Tender card #FNTN-2020-01-ŠF-NZ-VS-Elektrochirurgia
Elektrochirurgický prístroj

Information

ID of tender
6631
Name of content of tender
Elektrochirurgický prístroj
Tender ref. no.
FNTN-2020-01-ŠF-NZ-VS-Elektrochirurgia
Public tender journal ref. no.
10483-MST
EU journal ref. no.
2020/S 039-091862
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
171 331,67 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom dodávky je nový nepoužívaný tovar:
Prístroj na autotransfúziu
Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev
Elektrochirurgický generátor so simultánnou koaguláciou
Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností a množstvo predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
23.03.2020 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
01.04.2020 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 917492846

Documents