Status: Completed

Server time: 29.05.2023 01:02

Tender card #OL20CEL007
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o.

Information

ID of tender
6636
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o.
Tender ref. no.
OL20CEL007
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
159 030,56 EUR
Main CPV
45213250-0 - Construction work for industrial buildings
Further CPV
44622000-6 - Heat-recovery systems
45261410-1 - Roof insulation work
45262700-8 - Building alteration work
45312311-0 - Lightning-conductor installation work
45421148-3 - Installation of gates
51112200-2 - Installation services of electricity control equipment
51210000-7 - Installation services of measuring equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na zhotovení diela „Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CELPO spol. s r.o“, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č. 2 výzvy na predloženie ponuky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Výzva na predloženie ponuky spolu s prílohami je zverejnená na webovej adrese: http://www.celpo.sk/o-nas/vyzva-na-predlozenie-ponuk.html .

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.03.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
CELPO spol. s r.o.
Address
Areál PPS 1711
Očová
96223, Slovak republic
Process supervisor
Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/16104