Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 10:30

Tender card #20-097912-001
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače

Message detail #71475

Delivery date and time
22.04.2020 12:11:06
From
Mesto Tlmače
To
All
Type
Other
Subject
predlzenie lehoty na predkladanie ponuk

Verejný obstarávateľ nejednoznačne určil rozsah predmetu zákazky v časti B.1 súťažných podkladov, v dôsledku čoho predlžuje lehotu o novú procesnú lehotu. Ponuku je potrebné predložiť v súlade s úpravou rozsahu predmetu zákazky.