Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 10:10

Tender card #20-097912-001
Zber, preprava a zneškodnenie prípadne zhodnotenie komunálneho odpadu v meste Tlmače

Message detail #77458

Delivery date and time
05.06.2020 15:57:33
From
Mesto Tlmače
To
All
Type
Minutes from opening of bids
Subject
ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK

ZÁPISNICA Z OTVÁRANIA PONÚK
podľa § 52 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)