Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 18:07

Tender card #FNTN-2020-01-NZ-VS-Imobilizačné pomôcky
Imobilizačné pomôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru

Information

ID of tender
6766
Name of content of tender
Imobilizačné pomôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru
Tender ref. no.
FNTN-2020-01-NZ-VS-Imobilizačné pomôcky
Public tender journal ref. no.
11253 - MST
EU journal ref. no.
2020/S 049-115625
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
311 435,0000 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru Imobilizačné pomôcky k lineárnym urýchľovačom a CT simulátoru, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie v slovenskom/českom jazyku a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkaný predmet zákazky pre potreby Onkologickej kliniky FN Trenčín. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

Požiadavky na imobilizačný systém:
Imobilizačný systém bude využívaný a musí byť kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami:
-nový lineárny urýchľovač Varian-TrueBeam, verzia 2.7, 6 DoF couch RPM
-nový lineárny urýchľovač Varian-VitalBeam, verzia 2.7, 4 DoF couch RPM
-nový CT simulátor Siemens SOMATOM
-existujúci simulátor Aquity
-plánovací systém Varian-Eclipse

Predmet zákazky je rozdelený do 5. častí. Členenie predmetu zákazky na časti a opis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V Rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2020 09:00:00
Planned opening of bids
17.04.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents

Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
286 955,6000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19 086,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
3 489,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 365,0000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 5

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
539,4000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33196000-0 - Medical aids
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract