Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 14:59

Tender card #145/VS/OVO/12/19FE
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány

Information

ID of tender
6811
Name of content of tender
Liečivá pre krv a krvotvorné orgány
Tender ref. no.
145/VS/OVO/12/19FE
Public tender journal ref. no.
11409-MST
EU journal ref. no.
2020/S 051-120532
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka liečiv pre krv a krvotvorné orgány. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných ucelených častí.
Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 – č. 6).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.
Uchádzač je povinný predložiť ponuku len na zaregistrované lieky a liečivá na slovenskom trhu. Vlastnosti požadovaných liekov a liečiv sú dané/deklarované kódom prideleným Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠUKL) Bratislava. V prípade, že ponúkané lieky nebudú zaregistrované bude ponuka uchádzača vylúčená z vyhodnotenia ponúk verejnej súťaže. ŠUKL kódy predmetu zákazky doplní uchádzač aj do prílohy č. 2 kúpnej zmluvy – Špecifikácia a cenník tovaru.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2020 10:00:00
Planned opening of bids
04.06.2020 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Boris Fedor
boris.fedor@unm.sk
+421 434203312

Documents

časť č. 1 B01AB02 antithrombin III ľudský pre parenterálne podanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Outcome of tender
One-off Contract

časť č. 2 B01AB05 enoxaparin na parenterálne podanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Outcome of tender
One-off Contract

časť č. 3 B01AC16 eptifibatid pre parenterálne podanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Outcome of tender
One-off Contract

časť č. 4 B01AC24 tikagrelor pre perorálne podanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Outcome of tender
One-off Contract

časť č. 5 B01AX05 fondaparin pre parenterálne podanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Outcome of tender
One-off Contract

časť č. 6 B05AA06 modifikovaná tekutá želatína pre parenterálne podanie

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33621000-9 - Medicinal products for the blood and blood-forming organs
Outcome of tender
One-off Contract