Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 07:23

Tender card #ALRk/2/20
2. etapa - Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti

Information

ID of tender
6900
Name of content of tender
2. etapa - Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti
Tender ref. no.
ALRk/2/20
Public tender journal ref. no.
11382 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
138 538,33 EUR
Main CPV
48813200-2 - Real-time passenger information system
Further CPV
35261000-1 - Information panels
30144200-2 - Ticket-issuing machines
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov pre spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s.
Zákazka sa delí na 2 samostatné časti.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2020 08:30:00
Planned opening of bids
30.03.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
ARRIVA Liorbus, a.s.
Address
Bystrická cesta 62
Ružomberok
03401, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Beáta Topoľská
dgbconsult.info@gmail.com
+421 911775444
Link to online profile of contracting authority
http://www.arrivaliorbus.sk

Documents

Informačné panely

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
50 988,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
35261000-1 - Information panels
Outcome of tender
One-off Contract

Zariadenie na výdaj cestovných lístkov - strojček

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
87 550,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30144200-2 - Ticket-issuing machines
Outcome of tender
One-off Contract