Status: Ongoing

Server time: 15.10.2021 22:41

DPS card #DNS/03/2020
Lesné semenárstvo 2020-2023

Message detail #86943

Delivery date and time
19.08.2020 13:33:14
From
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
To
All
Type
Other
Subject
Oprava SP - 19.08.2020 (oprava zmluvy)

Verejný obstarávateľ si dovoľuje informovať o oprave súťažných podkladov, konkrétne zmluvných podmienok. Oprava spočíva vo vypustení ods. 11 a 12. v článku 2., vypustení ods. 4 v článku 3., vypustení celého článku čl. 13 Osvedčenia. Zmluva s vyznačenými zmenami (červenou farbou) a aj upravenú zmluva tvoria prílohu tejto správy.