Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:31

DPS card #DNS/03/2020
Lesné semenárstvo 2020-2023

Information

ID of tender
6938
Name of content of tender
Lesné semenárstvo 2020-2023
Tender ref. no.
DNS/03/2020
Public tender journal ref. no.
11921 - MUS
EU journal ref. no.
2020/S 058-138921
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
2 750 000,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) pre lesnícke služby v lesnom semenárstve realizované na OZ Semenoles, Liptovský Hrádok, Stredisko Lúštiareň a v zdrojoch uznaných pre zber LRM v zmysle zákona č. 138/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov určených objednávateľom. V prípade, že získavané osivo nie je určené na lesnícke účely, môže sa služba realizovať aj v neuznaných zdrojoch určených objednávateľom. Pôjde o súbor prác súvisiacich so získavaním semennej suroviny a semien a s ďalšou manipuláciou so spracovaným osivom v rámci predsejbovej prípravy.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
20.04.2020 12:00:00
Planned opening of requests
20.04.2020 12:30:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2023 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029
Link to online profile of contracting authority
http://www.lesy.sk

Documents

Tenders