Status: Ongoing

Server time: 15.10.2021 22:51

DPS card #DNS/03/2020
Lesné semenárstvo 2020-2023

Message detail #87215

Delivery date and time
21.08.2020 12:25:33
From
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
To
All
Type
Other
Subject
Oprava SP - 21.08.2020 (oprava zmluvy)

Verejný obstarávateľ si dovoľuje informovať o oprave súťažných podkladov, konkrétne zmluvných podmienok. Oprava spočíva v doplnení článku 3. Čas poskytnutia služieb a v zmene v článku 10. Zmluvné pokuty. Finálna verzia zmluvy spolu s vyznačenými zmenami (vyznačené červenou farbou) tvoria prílohu tejto správy.