Status: Completed

Server time: 03.07.2020 18:36

Tender card #6/2020
Digitálne ortofotomapy

Information

ID of tender
6984
Name of content of tender
Digitálne ortofotomapy
Tender ref. no.
6/2020
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71354100-5 - Digital mapping services
Further CPV
71354200-6 - Aerial mapping services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie štyroch dátových sád digitálnych ortofotomáp, šikmé snímky a licencia pre použitie pre Mesto Kysucké Nové Mesto.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.04.2020 13:00:00
Planned opening of bids
02.04.2020 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Kysucké Nové Mesto
Address
Námestie slobody 94
Kysucké Nové Mesto
02401, Slovak republic
Process supervisor
Ivan Fabík
ivan.fabik@kysuckenovemesto.sk
+421 917752208

Documents