Status: Completed

Server time: 04.07.2020 17:47

Tender card #VO-05/2017
Rekonštrukcia chodníka OD Dargov

Information

ID of tender
70
Name of content of tender
Rekonštrukcia chodníka OD Dargov
Tender ref. no.
VO-05/2017
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 000,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

StP – Stavebná práca súvisiaca s rekonštrukciou prístupového chodníka pri nákupnom stredisku OD Dargov v Sečovciach na námestí sv. Cyrila a Metoda s návrhom vykonávacieho projektu. Dimenzionálny tvar v dĺžke, rozsahu a rozsiahlosti zastavaného priestoru sa umožňuje predložiť uchádzačovi/zhotoviteľovi formou vypracovania projektu stavby podľa objednávateľových požiadaviek a následnú výstavbu. Zhotoviteľ vykoná dielo za fixnú, vopred dohodnutú sumu. (Zhotoviteľ je zodpovedný za projekt diela, stavebno-technické riešenie, za prípravu výkazu výmer.) Riziko správneho rozpočtovania a nacenenia potrebných stavebných prác ako aj ich riadneho vykonania je na strane uchádzača.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ponuka
28.04.2017 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Sečovce
Address
MsÚ Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27 27
S
07801, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Milan Filip
milan.filip@secovce.sk
+421 918993095