Status: Completed

Server time: 07.06.2020 05:28

Tender card #20/2/3/2
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody - č. 20/2/3/2

Information

ID of tender
7032
Name of content of tender
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody - č. 20/2/3/2
Tender ref. no.
20/2/3/2
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
160 000,00 EUR
Main CPV
38551000-2 - Energy meters
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je nákup ultrazvukových meračov tepla a ich členov a meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2020 12:00:00

Promoter

Subject's name
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Address
Komenského 7
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Documents