Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:52

Tender card #4856/2017
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice

Information

ID of tender
71
Name of content of tender
Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Okružná ul. Levice
Tender ref. no.
4856/2017
Public tender journal ref. no.
4928-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
303 630,00 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Further CPV
45442100-8 - Painting work
45410000-4 - Plastering work
50720000-8 - Repair and maintenance services of central heating
45443000-4 - Facade work
45421100-5 - Installation of doors and windows and related components
45431000-7 - Tiling work
45111300-1 - Dismantling works
45212600-2 - Pavilion construction work
45232410-9 - Sewerage work
45261420-4 - Waterproofing work
45261910-6 - Roof repair
45262300-4 - Concrete work
45262520-2 - Bricklaying work
45332200-5 - Water plumbing work
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0232 - Okres Levice
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ul. Okružnej č. 23 v Leviciach, predovšetkým statické zabezpečenie pavilónu A, opravy vnútorných omietok, náterov a malieb, opravy podlahových konštrukcií, výmena exteriérových a interiérových výplní otvorov, zateplenie a nové omietky obvodových konštrukcií, hydroizolácie a tepelné izolácie strechy, výmena klampiarskych konštrukcií, výmena povlakových podláh, vnútorných obkladov, vnútorné dispozičné úpravy sociálnych priestorov vrátane výmeny zdravotechnických zariadení.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
10.05.2017 14:00:00

Promoter

Subject's name
Mesto Levice
Address
Nám. hrdinov 1
Levice
934 32, Slovak republic
Process supervisor
Božena Krajčovicová
ovp@levice.sk
+421 366350250

Documents