Status: Ongoing

Server time: 06.12.2020 02:38

Tender card #NsPCL 279/20-právní
Obnova technologie sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace a Centrálních operačních sálech

Messages