Status: Completed

Server time: 28.11.2021 22:02

Tender card #NsPCL 279/20-právní
Obnova technologie sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace a Centrálních operačních sálech

Messages