Status: Ongoing

Server time: 19.01.2021 18:58

Tender card #NsPCL 279/20-právní
Obnova technologie sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace a Centrálních operačních sálech

Messages