Status: Completed

Server time: 28.01.2022 09:35

Tender card #NsPCL 279/20-právní
Obnova technologie sterilizátorů na oddělení Centrální sterilizace a Centrálních operačních sálech

Messages