Status: Ongoing

Server time: 06.06.2020 12:32

Tender card #2020/491/RÚP–MUZB
ZŠ Boženy Němcové - oprava elektroinstalací v pavilonech na p. č. 1136 a 1137

Information

ID of tender
7491
Name of content of tender
ZŠ Boženy Němcové - oprava elektroinstalací v pavilonech na p. č. 1136 a 1137
Tender ref. no.
2020/491/RÚP–MUZB
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 900 926,18 Kč
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Content of tender

Oprava elektroinstalací v pavilonu tělocvičen a v odborném pavilonu ZŠ Boženy Němcové

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je oprava silnoproudé elektroinstalace v pavilonu tělocvičen na p. č. 1136 a v pavilonu odborných učeben na p. č. 1137 Základní školy Boženy Němcové.
V rámci této zakázky nebude realizována dodávka nových svítidel do tělocvičen v 1. NP, proto položkový rozpočet stavby tyto položky neobsahuje.
Stavba bude probíhat v koordinaci se stavbou Snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí ZŠ Boženy Němcové. Stavby Snížení energetické náročnosti a zlepšení kvality vnitřního prostředí ZŠ Boženy Němcové v pavilonu tělocvičen řeší výměnu oken a dveří v obvodovém plášti, zateplení obvodového pláště, zateplení stropu/podhledu v půdním prostoru a je financovaná Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmět zakázky je specifikován výzvou k podání nabídky, zejména pak projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, které jsou přílohami výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
09.06.2020 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Zábřeh
Address
Masarykovo náměstí 510/6
Zábřeh
789 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Kateřina Krejčí
katerina.krejci@muzabreh.cz
+420 583468262
Link to online profile of contracting authority
https://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72

Documents