Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:06

Tender card #R3-3/025/2017
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Information

ID of tender
75
Name of content of tender
Maliarske a natieračské práce – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Tender ref. no.
R3-3/025/2017
Public tender journal ref. no.
92/2017 6699-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
237 000,00 EUR
Main CPV
45442100-8 - Painting work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka podľa špecifikácie a podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Ostatné / Kritéria
05.06.2017 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents