Status: Completed

Server time: 11.12.2023 13:54

DPS card #1/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19

Information

ID of tender
7514
Name of content of tender
Osobné ochranné pracovné pomôcky COVID-19
Tender ref. no.
1/2020
EU journal ref. no.
2020/S 115-278655
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
31 009 800,00 EUR
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables
Further CPV
33199000-1 - Medical clothing
35113410-6 - Garments for biological or chemical protection
18140000-2 - Workwear accessories
39518000-6 - Hospital linen
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Rozsah verejného obstarávania – hlavný kód CPV:
33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál
33199000-1 Lekárske odevy
35113410-6 Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
18140000-2 Doplnky pracovných odevov
39518000-6 Nemocničná bielizeň
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
27.07.2020 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.07.2022 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Address
Pražská 29
Bratislava
812 63, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Radka Poláková
radka.polakova@reserves.gov.sk
Another contact
JUDr. Marek Siranko
marek.siranko@reserves.gov.sk

Mgr. Alica Augustínová
alica.augustinova@reserves.gov.sk

Documents

1/A Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre všeobecné použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

1/B Ochranný odev - overal proti biologickým rizikám pre špeciálne použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

2 Návleky na obuv vysoké

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables / Jedná sa o príslušenstvo k obleku

3/A Respirátor FFP2 pre všeobecné použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

3/B Respirátor FFP2 pre špeciálne použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

4 Respirátor FFP3 pre špeciálne použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

5/A Jednorazové nitrilové rukavice pre všeobecné použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

5/B Jednorazové nitrilové rukavice pre špeciálne použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

6/A Ochranné okuliare utesnené pre všeobecné použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

6/B Ochranné okuliare utesnené pre špeciálne použitie

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

7 Ochranná polomaska

Status
Cancelled
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

8 Filter P3 k ochrannej polomaske

Status
Cancelled
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

9 Vrece na biologický odpad

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

10 Jednorázový plášť

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

11 Návleky na obuv

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

12 Chirurgická tvárová maska (jednorázová)

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

13 Chirurgická tvárová maska (opakovateľne použiteľná)

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

14 Čiapka

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

15 Ochranný štít

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

16 Odberové sety

Status
Completed
Main CPV
33140000-3 - Medical consumables

Tenders