Status: Ongoing

Server time: 24.10.2020 03:21

Tender card #00023/2020/4400
Expertné podporné služby v procese transferu technológií

Information

ID of tender
7622
Name of content of tender
Expertné podporné služby v procese transferu technológií
Tender ref. no.
00023/2020/4400
Public tender journal ref. no.
128/2020 pod číslom 22249-MSS zo dňa 17. 6. 2020
EU journal ref. no.
2020/S 115-279539 zo dňa 16.06.2020
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
1 616 850,00 EUR
Main CPV
79120000-1 - Patent and copyright consultancy services
Further CPV
79400000-8 - Business and management consultancy and related services
79996000-2 - Business organisation services
79411100-9 - Business development consultancy services
79412000-5 - Financial management consultancy services
79110000-8 - Legal advisory and representation services
79121000-8 - Copyright consultancy services
79130000-4 - Legal documentation and certification services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie expertných podporných služieb v procese transferu technológií pre zabezpečovanie identifikácie a priemyselnoprávnej ochrany predmetov priemyselného vlastníctva a pre zabezpečovanie komercializácie v rámci Národného systému podpory transferu technológií SR a v rámci implementácie projektu NITT SK II, ktorých opis je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.07.2020 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.07.2020 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Address
Lamačská cesta 8/A
Bratislava-Staré Mesto
81104, Slovak republic
Process supervisor
Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@cvtisr.sk
+421 269253158

Documents

Expertné podporné služby v procese transferu technológií pre zabezpečovanie identifikácie a PP ochrany predmetov PV

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
822 543,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
79120000-1 - Patent and copyright consultancy services
Outcome of tender
Framework Agreement

Expertné podporné služby v procese transferu technológií pre zabezpečovanie komercializácie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
794 307,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
79120000-1 - Patent and copyright consultancy services
Outcome of tender
Framework Agreement