Status: Cancelled

Server time: 30.09.2020 04:17

DPS card #01/23/2020/OZPO
OZ Prešov, LS Sabinov, nákup kameniva frakcia 32/63- časť A

Information

ID of tender
7740
Name of content of tender
OZ Prešov, LS Sabinov, nákup kameniva frakcia 32/63- časť A
Tender ref. no.
01/23/2020/OZPO
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Main CPV
14212300-3 - Broken and crushed stone
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Drvené kamenivo frakcie 32/63. Uviesť cenu za tonu kameniva v € bez DPH, ako aj dopravnú vzdialenosť v km a názov lomu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

Dodávka kameniva vlastnými NA

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
26.06.2020 11:00:00
Planned opening of requests
29.06.2020 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612